Projelerin analiz edilmesi, işletmeye uyarlanması uzun, disiplinli ve istikrarlı şekilde yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreç, proje başarısını etkileyen önemli etkenlerden biridir. Erkan Raf, tüm bunların farkındalığıyla, her bir projeye titizlikle yaklaşım sergilemektedir.

Projenin uygulanacağı yer, uygulama zamanı, projede kullanılacak ürün ve ekipmanlar ve bunlara ilişkin teknoloji, projenin bütçesi, proje çıktısı vb.. gibi müşterilerimiz ile ortaklaşa belirlenen kriterler temelinde teklif çalışması sürdürülür.

Sürecin tümünün proje yöneticilerinin kontrolünde ve bilgisinde yürütülmesinde proje bütünlüğü ve başarısı açısından son derece önem taşımaktadır.